Welkom bij Proteion Buurtbemiddeling      
 

Een feestje dat ver na middernacht geluidoverlast veroorzaakt, een hond die de keel schor blaft als de buren van huis zijn, het bestelbusje van de buurman twee huizen verderop dat steevast het uitzicht belemmert. Het zijn op zichzelf kleine ergernissen die zich in elk burencontact kunnen voordoen. Een probleem wordt het als irritaties zich opstapelen en de betrokkenen er niet in slagen dit bespreekbaar te maken. In tegenstelling tot andere relaties zoals tussen vrienden of kennissen kan men moeilijk afstand nemen van buren. Juist door deze ‘onvermijdelijkheid’ kan overlast makkelijker escaleren, zeker als de communicatie te wensen over laat of helemaal stagneert. Diezelfde alledaagse, kleine ergernis legt dan de kiem voor verstoorde relaties en leidt soms tot fikse ruzies. Met alle gevolgen van dien.

Proteion Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en om de communicatie te verbeteren. Ongeveer 80% van de in behandeling genomen burenruzies wordt door ons succesvol opgelost. Dat is circa 15% meer dan het landelijk gemiddelde. Tijdige inzet van buurtbemiddeling voorkomt de escalatie van conflicten tussen inwoners. Herstel van de communicatie leidt vaak tot een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Hiermee voorkomen we strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures en nemen we werk uit handen van instanties als politie en woningcorporaties. Zij kunnen zo meer tijd besteden aan andere taken.

Het uitgangspunt van onze aanpak is dat de vrijwilligers buren stimuleren om zelf hun probleem aan te pakken. Dat werkt veel beter dan oplossingen overleggen. Onze goed opgeleide vrijwilligers luisteren, vragen door, vatten samen en scheppen een klimaat waarin buren samen nadenken over mogelijke oplossingen voor hun conflict. De coördinatoren zijn faciliteren en fungeren als rots in de branding voor de vrijwilligers. Achter de coördinatoren staat Proteion. Zij biedt vrijwilligers de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te verbeteren via training, opleiding en intervisie.